Veiktie grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un Ministru kabineta noteikumos Nr.676 “Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai” paredz jaunus ienākumu veidus, kuriem nepiemēro iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN).

Būtiskākās izmaiņas, ko paredz grozījumi:

  • ar IIN neapliek mācību maksu, ko darba devējs apmaksājis par darbinieka studijām augstākās izglītības iegūšanai, kā arī darba devēja apmaksātos ar attālināto darbu saistītos darbinieka izdevumus;
  • palielināts līdz 3000 eiro ar IIN neapliekamas palīdzības apmērs;
  • no 2024.gada 1.janvāra mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs, kas vienlaikus saņem ar progresīvo IIN apliekamus ienākumus, varēs piemērot neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumus;
  • uz gadu – līdz 2024.gada 31.decembrim – pagarināts periods, kad autoratlīdzības saņēmēji varēs turpināt izmantot speciālo iIIN maksāšanas režīmu, nereģistrējot saimniecisko darbību.