Publicējam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 07.09.2016. izdoto metodisko materiālu "Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darba devējam –  mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam", kurā sniegta informācija par darba devēja –  mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja – minimālo pārskata mēneša obligāto iemaksu objekta noteikšanu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) veikšanu no 01.01.2017.