Valsts ieņēmumu dienests  šī gada februārī ir publicējis metodisko materiālu "Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no algas un citiem fiziskās personas ienākumiem", kurā skaidro iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemērošanu dažādās situācijās atkarībā no ienākumu lieluma, ienākumu veida, apgādājamo skaita u.c. kritērijiem. Šoreiz publicējam skaidrojumus, kā IIN piemērojams saņemot vairāku veidu ienākumus pie viena ienākuma izmaksātāja.