No 1. marta, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju (GID) par 2020. gadu, iedzīvotāji savos attaisnotajos izdevumos varēs iekļaut izglītības un ārstniecības izdevumus par savām māsām un brāļiem, kuriem ir noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte.

Attaisnotos izdevumus savā GID viens par otru var iekļaut šādi ģimenes locekļi – vecāki, vecvecāki, laulātais, bērni, mazbērni. Savukārt no 2021. gada 1. marta informāciju var iekļaut arī par māsu un brāli, kuriem ir noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte. Tomēr svarīgi, lai pašu maksājumu, par kuru tiek iesniegti dati, būtu veicis kāds no ģimenes locekļiem. Piemēram, izdevumu par brāli ar invaliditāti deklarē māsa, bet pašu maksājumu var būt veikuši arī vecāki vai vecvecāki.

Maksājumu apliecinošajā dokumentā – čekā, kvītī vai rēķinā – obligāti jābūt norādītam cilvēka vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu veidam (izglītība un bērnu interešu izglītība vai ārstniecības pakalpojums).

Iesniegt GID, lai atgūtu pārmaksātos nodokļus par attaisnotajiem izdevumiem, var tikai tāds cilvēks, kurš konkrētajā gadā ir bijis iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājs – ir strādājis un no viņa gūtajiem ienākumiem maksāts IIN. Tātad, piemēram, nestrādājošas māsas vai brāļa, ja tam ir 1. vai 2. grupas invaliditāte, attaisnotos izdevumus savā GID var norādīt strādājošais brālis vai māsa, vai arī kāds cits strādājošs ģimenes loceklis.

Dokumenti, kas pierāda brāļa vai māsas invaliditāti, deklarācijai nav jāpievieno.

Piemērs

Jānis 2020. gadā apmaksājis sava brāļa Olafa, kuram ir 2. grupas invaliditāte, mācību maksu 900 EUR par mācībām Latvijas Universitātē. Šos izdevumus Jānis norāda savā 2020. gada ienākumu deklarācijā.

Arī 2020. GID, deklarējot attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, tostarp politiskajām partijām, piemērojamā kopējā attaisnoto izdevumu norma vienam cilvēkam ir 600 eiro. Ja atmaksājamā summa pārsniedz minēto normu, atlikusī daļa pārceļas uz nākamo gadu un automātiski ielasīsies jau nākamā gada GID.

Kādos gadījumos vēl var brīvprātīgi iesniegt GID?

Brīvprātīgi GID, lai atgūtu pārmaksāto IIN, var iesniegt, ja no algota darba ienākumiem par attiecīgo gadu ir maksāts IIN. Tāpat to var iesniegt gadījumā, ja ir izveidojusies nodokļa pārmaksa saistībā ar gada diferencētā neapliekamā minimuma un progresīvās nodokļa likmes piemērošanu. GID var iesniegt arī, ja gada laikā nav bijuši piemēroti nodokļu atvieglojumi, piemēram, par apgādībā esošām personām.

Cik ilgi var brīvprātīgi iesniegt GID?

Brīvprātīgi GID var iesniegt trīs gadu laikā. Tātad šogad to varēs iesniegt ne tikai par 2020. gadu, bet arī par 2019. un 2018. gadu, bet līdz 2021. gada 16. jūnijam – vēl arī par 2017. gadu.

Kā iesniegt GID?

GID var iesniegt elektroniski, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanās sistēmu (EDS), vai arī sūtot pa pastu.

Lai deklarācijas iesniegšanas process noritētu iespējami ērti un raiti, VID aicina iesniegt GID elektroniski, jo tajā automātiski ielasās visi VID rīcībā jau esošie dati un aprēķinās maksājamās summas.

Aicinām jau tagad ievadīt pagājušā gada attaisnoto izdevumu čekus bezmaksas mobilajā lietotnē "Attaisnotie izdevumi". Tādējādi pats dokuments un tā apraksts nonāk VID EDS un tiek glabāts tur līdz brīdim, kad izlemsiet iesniegt GID. Tad atliek tikai tos pievienot GID no “čeku krātuves” un iesniegt GID.

Ikviens var pieslēgties EDS, izmantojot savas internetbankas lietotājvārdu un paroli, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centra" izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).