Valsts ieņēmumu dienests ir sagatavojis metodisko materiālu "Pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes preču aprites normatīvo aktu prasību piemērošana darījumos ar degvielu, izmantojot degvielas kartes" ar mērķi nodrošināt vienotu izpratni par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu darījumos ar degvielas kartēm.