03.06.2018. tiks uzstādīta jauna Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) versija, kurā veiktas būtiskas funkcionālās izmaiņas un papildinājumi, tostarp, lai nodrošinātu importa muitas deklarāciju noformēšanu atbilstoši Regulas Nr.2015/2446 B pielikumā un Regulas Nr.2015/2447 B pielikumā noteiktajam, informē Valsts ieņēmumu dienests.