Ar 2017.gadu tiek ieviests minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) objekts, no kura darba devējam par saviem darbiniekiem jāveic VSAOI, tādējādi nodrošinot, ka darbinieki ir sociāli aizsargāti arī grūtniecības vai slimības gadījumā, kā arī, darba gaitām noslēdzoties, saņems vecuma pensiju, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).