Valsts ieņēmumu dienests 2019.gada 8.oktobrī ir sagatavojis metodisko materiālu “Par dažādu izmaiņu un iepriekšējo periodu kļūdu atspoguļošanu grāmatvedības uzskaitē”. Publicējam 3.daļu – tajā par jaunas grāmatvedības politikas piemērošanu ar atpakaļejošu datumu.