Valsts ieņēmumu dienests ir sagatavojis metodisko materiālu “Par dažādu izmaiņu un iepriekšējo periodu kļūdu atspoguļošanu grāmatvedības uzskaitē”. Publicējam 1.daļu – tajā par vispārīgo informāciju, kas jāņem vērā, veicot kļūdu labojumus grāmatvedībā.