Uzklausot uzņēmēju priekšlikumus, Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir papildinājis nodokļu maksātāju reitinga sistēmu ar pieciem jauniem rādītājiem un pilnveidojis jau esošos. Uzlabotais rīks sniedz precīzāku priekštatu par uzņēmuma nodokļu saistību izpildes disciplīnu un tā saimniecisko darbību, savukārt paplašinātais rādītāju loks padara reitingu elastīgāku – izpildot savas saistības, uzņēmums var operatīvi uzlabot reitingu, informē VID.

Šī gada februārī nodokļu maksātāju reitinga sistēma ir papildināta ar divām jaunām sadaļām – Nodokļu administrēšanas procesu rezultāti un Nodokļu deklarēšanas riski, kurās iekļauti pieci būtiski rādītāji:

  • VID administrēto maksājumu piespiedu piedziņa;
  • nodokļu kontroles pasākumos papildus aprēķinātā summa;
  • tematiskajās pārbaudēs piemērotie naudas sodi;
  • darba samaksas nedeklarēšanas riski;
  • PVN riski.

Jaunie rādītāji nodrošina pilnvērtīgāku ainu gan par uzņēmuma saimniecisko darbību, gan nodokļu aprēķināšanu un nomaksu budžetā.

Uzklausot uzņēmēju vēlmes, ieteikumus un objektīvus argumentus, paralēli šiem jaunumiem ir uzlaboti arī līdzšinējie rādītāji:

  • Deklarāciju iesniegšanas disciplīna. Tagad arī gadījumos, ja vienas vai divu deklarāciju iesniegšanas termiņš nokavēts tikai par vienu dienu, reitings netiek samazināts;
  • VID administrēto maksājumu kopējā parāda izmaiņas. Patlaban arī gadījumos, ja nodokļu maksātājiem izveidojies neliels nodokļu parāds, var saņemt labu vērtējumu;
  • Darba samaksa. Šobrīd tiek vērtēta darbinieku vidējā stundas darba samaksa sadalījumā pa profesijām, savukārt vidējā mēneša darba samaksa tiks salīdzināta ar vidējo vērtību nozarē atbilstošā reģiona ietvaros.

Reitinga sistēma ļauj uzņēmējiem regulāri sekot līdzi informācijai par viņu saimniecisko darbību raksturojošo radītāju atbilstību vispārējām ekonomiskajām tendencēm, kā arī nodokļu saistību izpildes disciplīnai. Reitinga sistēma motivē brīvprātīgu nodokļu nomaksu, kā arī sniedz uzņēmējiem rīku savas reputācijas veidošanai un darījumu partneru informēšanai.