Darbiniekam ir parādu piedziņas lieta. Saskaņā ar Civilprocesa likumu ieturējumi izdarāmi, parādniekam saglabājot darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus 50% apmērā no minimālās mēneša darba algas un saglabājot uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā. Darbiniekam apgādībā bērnu nav. Vai tas nozīmē, ka darbiniekam izmaksājamā darba alga pie šobrīd esošās minimālās mēnešalgas ir 215 eiro? Vai komandējuma nauda ietilpst darba samaksai pielīdzināmiem maksājumiem?