Lūdzu ieviesiet skaidrību par komandējumiem/darbinieku nosūtīšanu! Ja darbinieks tiek sūtīts uz Eiropas Savienības dalībvalsti uz divām dienām veikt kādu nelielu remontu uzņēmuma klienta objektā, vai tā ir darbinieka nosūtīšana, par kuru jāizmaksā komandējuma nauda 30% apmērā? Ja tā, tad kādos gadījumos vispār rodas komandējums, par kuru var izmaksāt dienas naudu 100% apmērā? Un kas notiek gadījumos, ja darbinieks ir nosūtījumā, bet dienas nauda izmaksāta 100% apmērā? Vai 70% no dienas naudas skaitās kā kompensācijas pārsnieguma daļa, par kuru jāsamaksā algas nodokļi?