Šī gada sākumā tika pieņemti grozījumi Darba likumā (DL), precizējot kārtību, kādā darba devējs nosūta savus darbiniekus veikt darbu citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī. Saskaņā ar grozījumiem DL 14.2 pantā darba devējs nosūtītajam darbiniekam izmaksā komandējuma dienas naudu 30% apmērā no komandējuma dienas naudas normas, kas noteikta Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”. Ja darba devējs vēlas izmaksāt darbiniekam lielāku dienas naudu nekā 30% apmērā, bet nepārsniedzot MK noteikumos noteikto dienas naudas normu, vai par šo pārsnieguma daļu ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas?