Uzņēmums nodarbina dažus studentus no trešajām valstīm (Uzbekistāna). Viņu uzturēšanās atļaujā norādīts, ka atļauts strādāt līdz 20 stundām nedēļā saskaņā ar Imigrācijas likuma (IL) 9. panta 5.1 punktu. Darba alga par nepilno darba laiku noteikta mazāka par minimālo. Likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA) 20.4 pantā nav minētas šādas situācijas, kad minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (minimālās iemaksas) neveic. Vai pareizi saprotu – personai, kurai likums par VSA liedz strādāt pilnu darba laiku, darba devējam vai nu jāmaksā vismaz minimālā darba alga neatkarīgi no nostrādātā darba laika, vai būs jāpiemaksā minimālās iemaksas?