Darbinieks nosūtīts komandējumā uz vienu mēnesi. Darba pienākumus neveic brīvdienās (nedēļas nogalēs). Vai šīs brīvdienas arī jāskaita kā darba dienas un attiecīgi – darba stundas, un vai jāpiešķir atpūtas laiks par tām, atgriežoties no komandējuma?