Kā aprēķināt algu darbiniekam, kas nosūtīts komandējumā uz Norvēģiju? Darbinieks veic būvniecības darbus. Dzīvesvieta ir nodrošināta. Vai alga jānosaka atbilstoši Norvēģijas minimālajām prasībām? Piemēram, Norvēģijas koplīgumos tiek norādīts, ka kvalificēta darbinieka minimālā stundas likme ir 209,90 Norvēģijas kronas.