Uzņēmuma darbinieki atrodas dīkstāvē, kas saistīta ar Covid-19 izplatību un valstī noteikto ārkārtējo situāciju. Uzņēmums iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iesniegumu par dīkstāves pabalsta piešķiršanu darbiniekiem. Nav skaidrs, vai dīkstāves periodā uzņēmumam vēl joprojām ir pienākums izmaksāt slimības naudu par darbinieka darbnespējas lapu A vai arī darbiniekam valsts izmaksātais dīkstāves pabalsts jau sedz arī darbnespējas lapas A apmaksu.

Piemērs

VID mājaslapas sadaļā “Atbildes uz darba devēju jautājumiem” par dīkstāves pabalstu sniegts šāds piemērs.

Jautājums: Ja darbinieks no 19. marta līdz 25. martam ir slimojis un saņēmis slimības pabalstu, bet darba devējs vēlas iesniegt iesniegumu par dīkstāves pabalsta piešķiršanu par periodu no 14.–18. martam un no 26–31. martam, bet elektroniskās deklarēšas sistēma (EDS) izmet kļūdu, ka darbinieks uzrādīts divas reizes un nepieļauj iesnieguma iesniegšanu. Kā rīkoties?

VID atbilde: Ja ir izmaksāts slimības pabalsts, ko maksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), bet dīkstāve bija iestājusies jau 14. martā, tad EDS tabulā norāda periodu no 14. marta, bet sadaļā, kur ir pamatojums izskaidro, par kādu periodu darbinieks saņēmis slimības pabalstu. Ja tā ir slimības nauda, ko maksā darba devējs, tā jau ir samaksāta, tad sanāk, ka darba devējs līdz 25. martam nav piemērojis dīkstāves normas savās attiecībās ar darbinieku, un dīkstāve ir sākusies ne agrāk kā 26. martā. Šajā gadījumā dīkstāves pabalstu var pieprasīt no 26. marta.

Vai no šī piemēra pareizi saprotam, ka darba devējam nav jāapmaksā darbnespējas lapa A, ja darbiniekam šajā laikā ir dīkstāve un ja šis darbinieks šajā periodā saņem valsts dīkstāves pabalstu? 

Vai pareizi saprotam, ka dīkstāves pabalsts netiek piešķirts tikai par tām dienām, par kurām darbiniekam ir izsniegta darbnespējas lapa B un par kurām darbinieks pieprasa slimības pabalstu no VSAA?