Lūdzu, sniedziet savu viedokli, jo iestājies apjukums! Zināms, ka kases grāmata ir jākārto katru dienu, kad bijuši darījumi, bet praksē, ja uzņēmums izmanto ārpakalpojumu, situācija ir citādāka – uzņēmumi paši nekārto orderus un kases grāmatu, bet ārpakalpojums var sakārtot kases grāmatu tikai pēc tam, kad ir saņemti dokumenti (reizi vai divas reizes mēnesī, par dienām, kad bijuši darījumi). Tātad to nedara un pat nevar izdarīt par katru dienu!

Ja uzņēmums izmanto ārpakalpojumu, tad  pakalpojumu nodrošināšanai tiek izmantota datorprogramma, tātad tiek nodrošinātas prasības par unikālo numuru un citas prasības. Un sākot ar 2022. gadu kases grāmatu drīkst kārtot elektroniski, parakstot ar drošu parakstu.

Radušies jautājumi:

  • Ja orderi vai kases grāmatu var parakstīt elektroniski, vai tas ir jādara katru dienu vai nedēļu, vai arī to var parakstīt par visu mēnesi? Programmas piedāvā atlasīt visa mēneša orderus un kases grāmatu pdf formātā par visu mēnesi. Elektroniskais paraksts tiek veikts ar konkrētu datumu. Vai būtu korekti, ja februāra kases grāmata un orderi, kas ir uz viena dokumenta par visu mēnesi, tiks parakstīti, piemēram ar 20. marta datumu?
  • Uzņēmuma ieņēmumu orderi ir par inkasēto naudu no elektroniskā kases aparāta (EKA), bet izdevumu – par iemaksu bankas kontā. Vai orderiem jāpievieno bankomāta iemaksas kvītis? Kā tās var pievienot elektroniskam kases izdevumu orderim? Vai pietiek ar bankas konta pārskatu?
  • Tad varbūt sanāk tā, ka ārpakalpojumā nemaz nevar nodrošināt jauno Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 625 "Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai" izpildi, ja uzņēmumam pašam nav grāmatvedības programma? Un šobrīd esam tur, kur bijām, vai vēl trakāk?