Pamats kvalitatīva gada pārskata sagatavošanai ir kvalitatīva sākotnējā informācija. Tāpēc pirms ķeršanās pie gada pārskata jāpārliecinās, ka tāda mūsu rīcībā ir. Grāmatvežiem, kuri šī gada pārskatu jau ir pabeiguši, tas vairs nav būtiski, jo nākamgad jau pārskatus veidosim saskaņā ar jauno likumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" (MK noteikumi Nr.585) pirms gada pārskata gatavošanas ir jāveic inventarizācijas. To "veic, nosakot uzņēmuma īpašuma vai lietojuma objektu apjomu dabā un salīdzinot ar debitoriem un kreditoriem prasījumu un saistību summas". Tātad inventarizē ne tikai pamatlīdzekļus, krājumus un skaidro naudu, ja kādam uzņēmumam tāda vēl ir, bet arī visus pārējos bilances kontu atlikumus, tai skaitā arī debitoru un kreditoru kontu atlikumus.