Ļubovas Ovsjaņņikovas publikācijā "Gada pārskats papīra un elektroniskā formātā – salīdzinām!"(iFinanses, 12.11.2019.) minēts, ka Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā strukturētais pielikums satur būtisku neatbilstību – tajā nav datu par iepriekšējo pārskata periodu. Es saprotu, ka runa ir par finanšu pārskata pielikumu. Taču Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 12.pantā par iepriekšējā pārskata gada skaitļiem papīra formā sagatavotajam pārskatam nav minēts finanšu pārskata pielikums. Kurā normatīvajā aktā un pantā ir norādīts, ka finanšu pārskata pielikumā ir jāuzrāda iepriekšējā pārskata gada skaitļi?