Ņemot vērā diskusijas, kas izvērtās par prēmiju norādīšanu gada pārskatā publikācijā "Kura gada pārskatā jāiekļauj izmaksātās prēmijas?", iFinanses, 22.02.2023., ir sagatavots plašāks skaidrojums par uzkrāto saistību uzrādīšanu grāmatvedībā un gada pārskatā.