Kas tikai nenotiek uzņēmumu ikdienā! Paralēli it kā ierastām un prognozējamām darbībām, arvien rodas kas jauns, iepriekš nepieredzēts. Tas loģiski, jo uzņēmumi ir "dzīvi", tie nemitīgi mainās un attīstās. Tad nu grāmatvežiem atliek vien turēt tempu un zināt, kurā "plauktiņā" kas liekams.

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā (GPL) noteikts, ka pētniecības izmaksas ir "izmaksas, kuras ir tieši attiecināmas uz pētniecības pasākumiem, kā arī tādas izmaksas, kuras radušās konkrēta nemateriālo ieguldījumu objekta veidošanas projekta attīstības posmā, ja sabiedrība nevar nošķirt šā projekta pētniecības posmu no tā attīstības posma". Savukārt attīstības izmaksas GPL skaidrotas kā "izmaksas, kuras tieši attiecināmas uz attīstības pasākumiem vai kuras var pamatoti saistīt ar šiem pasākumiem".

Lai labāk saprastu, kas ir pētniecība un attīstība, ieskatījos 38.starptautiskajā grāmatvedības standartā (SGS) "Nemateriālie aktīvi". Saskaņā ar šo SGS pētniecība ir "sākotnēja un plānota izpēte, kuru veic, lai iegūtu jaunas zinātniskas vai tehniskas zināšanas un izpratni", savukārt attīstība ir "pētniecības rezultātu vai citu zināšanu lietošana jaunu vai būtiski uzlabotu materiālu, iekārtu, produktu, procesu, sistēmu vai pakalpojumu ražošanas plānā vai projektā pirms komerciālas ražošanas vai lietošanas uzsākšanas".