Ja individuālais uzņēmums izvēlas kārtot grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā, tam ir jāsagatavo individuālā komersanta finanšu pārskats, kura obligāta sastāvdaļa ir bilance. Līdz ar to šādiem nodokļu maksātājiem aktuāls ir jautājums, kā uzskaitīt pašu kapitālu un tā sadaļas atbilstoši jaunajam Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam.

Individuālie uzņēmumi (IU), to skaitā zemnieku un zvejnieku saimniecības, ir vienīgās juridiskās personas, kas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos drīkst kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā un maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) no saimnieciskās darbības ienākuma. Vienkāršās grāmatvedības kārtotāji par kalendāro gadu sagatavo gada ienākumu deklarāciju, kurā tiek norādīti ieņēmumi un izdevumi. Bilance šādiem uzņēmumiem nav jāsagatavo.

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam (GPL) obligāti pakļauti IU, kuru apgrozījums pārsniedzis 300 000 EUR gadā. Ja apgrozījums ir mazāks, IU ir atļauts kļūt par GPL subjektiem brīvprātīgi. Ar brīdi, kad IU kļūst par GPL subjektu, tas kļūst arī par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātāju.