Rudenī ieziemojām 53 bišu saimes, savukārt pavasarī secinājām, ka 5 saimēs bites ir beigtas, līdz ar to saimes vairs nav. Pēc vairākiem mēnešiem, kad sākās karstais laiks, tika "savākti" spieti no krūmiem un kokiem, vai arī tukšos stropos spiets ielido pats. Līdz ar to atkal ir, piemēram, 3 jaunas bišu saimes. Kad bites uzskaitījām krājumos, beigtās saimes norakstījām zaudējumos, bet kā rīkoties tagad, kad bites ir jāuzskaita pamatlīdzekļu sastāvā? Kā grāmatvedībā uzrādīt jaunu bišu saimi, kas "atlaižas" no kaut kurienes?

Ko un kā uzskaita biškopis?

Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu (GPL) bišu saimes atlikumu vērtības atspoguļošanai bilancē krājumu sastāvā paredzēts bilances posteņa "Dzīvnieki un augi" apakšpostenis "Dzīvnieki un viengadīgie stādījumi". Uzņēmums savā grāmatvedības politikā var izvēlēties visus dzīvniekus neatkarīgi no to izmantošanas veida un turēšanas ilguma norādīt krājumu sastāvā. Grāmatvedības uzdevumi dzīvnieku uzskaitē ir:

  • nodrošināt nepārtrauktu kontroli par dzīvnieku skaita (bišu saimes) un vērtības izmaiņām,
  • pareizi noteikt dzīvnieku audzēšanas rezultātus.