Atlaide ir pircēja un pārdevēja kompromiss – tas skan patiesi un tirgus ekonomikai atbilstoši. Svētku laikā un starpsezonas periodos tirdzniecības uzņēmumi un pakalpojumu sniedzēji piedāvā klientiem dažādas atlaides, taču patiesībā tās mums ir pieejamas vienmēr – atlaide, iegādājoties konkrētu preci, atlaide par apjoma pirkumu, atlaide pastāvīgajiem pircējiem un citas atlaides, ko pārdevēji izmanto, lai piesaistītu jaunus klientus un saglabātu esošos.

Populārās atlaides, kas tiek piedāvātas pircējiem, ir rabata atlaides, skonto atlaides un bonusi:

  • rabata atlaide – tirdzniecības atlaide; var piešķirt procentos no pārdošanas cenas vai kā cenas samazinājumu noteiktam preču daudzumam;
  • skonto atlaide – cenas atlaide pircējam, ja tas samaksā rēķinu ātrāk, piemēram, nedēļu pirms noteiktā termiņa;
  • bonuss – atlaide, ko piemēro pircējam, ja izpildīti iepriekš paredzēti nosacījumi. Lielākoties to piemēro par noteikta apjoma pirkumu u.tml.

Kā šādas atlaides norādīt pārdevēja un pircēja grāmatvedībā? Jāievēro, ka, grāmatojot darījumus ar atlaidēm, jāatspoguļo visi darījuma posmi, nevis tikai gala rezultāts.