Kā saskaņā ar jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" jāgrāmato izmaksas un produkcijas ieguve un kā jāveic gada slēguma uzskaite augkopībā un lopkopībā?

Ražošanas izmaksu uzskaites kontu vispārīgs raksturojums

Grāmatvedības uzdevumi augu un dzīvnieku uzskaitē ir:

  • nodrošināt nepārtrauktu augu un dzīvnieku skaita un sastāva izmaiņu kontroli;
  • pareizi noteikt augu un dzīvnieku audzēšanas rezultātus.

Pašu uzņēmumā izaudzētajiem augiem un dzīvniekiem pamatganāmpulka papildināšanai par sākotnējo vērtību uzskata ražošanas pašizmaksu, bet ne augstāku par zemāko tirgus cenu.

Finanšu grāmatvedībā ražošanas izmaksu uzskaitē var izmantot:

  • nepārtrauktās inventarizācijas metodi (praktiskajos piemēros turpinājumā izmantota šī metode) vai
  • periodiskās inventarizācijas metodi.