Tuvojas vasara, un daudzi uzņēmumi plāno dažādu atpūtas un izklaides pasākumu rīkošanu darbinieku saliedēšanai un motivēšanai. Bieži vien problēmas rada izdevumi, kas ir saistīti gan ar darbinieku atpūtu, gan uzņēmuma saimniecisko darbību. Tāpēc ir būtiski tos izvērtēt, ņemot vērā normatīvajos aktos noteikto.