Fiziskajai personai, kas nav darbinieks (nav darba attiecību, nav uzņēmuma līguma, tikai vienreizējs pasākums), kā pateicība izsniegta dāvanu karte, piemēram, par dalību foto sesijā. Dāvanu kartes vērtība ir 50 EUR. Par dāvanu kartes nodošanu ir noformēts pieņemšanas - nodošanas akts, bet aktā nav minēts personas kods. Vai iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) ir jāmaksā no 50 EUR vai arī jārēķina tā, lai, piemērojot IIN, 50 EUR būtu neto summa? Vai šajā gadījumā ir jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)?

Vai dāvanu kartes vērtība jāgrāmato zembilances kontā līdz brīdim, kamēr dāvanu karte tiek atprečota? Vai nodoklis jāietur no atprečotās summas? Nereti dāvanu kartes netiek iztērētas, līdz ar to uzņēmumam nav reālu naudas izteiksmē taustāmu izdevumu un personai nav ienākumu. Vai šādā gadījumā jāmaksā IIN? Ja dāvanu karti izmanto, piemēram, dāvanām sadarbības partneriem, palielina ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamo ienākumu un piemēro koeficientu 1,5. Vai nodokli rēķina no dāvanu kartes vai atprečotās summas? Tā kā tās ir uzņēmuma dāvanu kartes, nav problēmu izsekot, vai tā ir izlietota.