Klāt ikgadējais gada pārskatu sastādīšanas laiks, kad atgriežamies pie jautājuma par debitoru parādu atgūstamības izvērtējumu. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām sabiedrību pienākums ir salīdzināt debitoru prasījumu summas ar pašiem debitoriem. Debitoru parādu salīdzināšanas apstiprinājumi ir tikai daļējs, bet ne pietiekams pierādījums faktam, ka salīdzinātās summas tiks saņemtas.