Lai gan ar Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumu strādājam jau vairāk nekā 10 gadus, joprojām bieži rodas jautājumi, kā uzskaitīt saņemto finansējumu un kā realizētos projektus atspoguļot finanšu pārskatos.