Darbiniekam bija iedota uzņēmuma karte degvielas uzpildei darba vajadzībām, bet viņš gandrīz 2 mēnešus nav ieradies darbā, ir izmantojis šo karti privātajām vajadzībām un ielējis degvielu par 600 EUR, pirms tas tika konstatēts. Kā pareizi norakstīt šo degvielu? Vai to var norakstīt kā ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus, vai obligāti jāaprēķina darbinieka gūtais labums? Darbinieks (kurš nu jau ir atlaists) ir nesis uzņēmumam zaudējumus, un rodas vēl lielāki zaudējumi, ja jānomaksā nodokļi. Nekādu naudu no viņa piedzīt nav iespējams, un nav, no kā ieturēt, jo alga par šiem mēnešiem netika aprēķināta. Kā tādā gadījumā pareizi iegrāmatot gan saņemto rēķinu, gan labumu darbiniekam?