Radās nesapratne, kur bilancē jāliek aizdevuma atlikums uz 2019. gada 31. decembri. Ir divi saistīti uzņēmumi – SIA “A” un SIA “B” –, kas pieder vienai fiziskai personai. Tātad šai personai pieder visi 100% kapitāla daļu no abiem uzņēmumiem. SIA “A” 2019. gada vidū aizdeva uzņēmumam SIA “B” īstermiņa aizdevumu. Sakiet, lūdzu, kurā bilances postenī SIA “A” jāliek šī aizdevuma atlikums, jo tas nav:

  • īstermiņa aizdevums sabiedrības līdzīpašniekiem un vadībai;
  • radniecīgo sabiedrību parādi;
  • asociēto sabiedrību parādi.