Lauksaimniecības uzņēmumos daļu augkopības produkcijas izlieto ražošanas vajadzībām, piemēram, lopbarību – dzīvnieku ēdināšanai. Termins "pašpatēriņš" nav saistīts ar krājumu izlietojumu ražošanas vajadzībām. Pašpatēriņu, piemēram, reprezentācijai, apbalvošanai, dāvanām, labdarības pasākumiem u.c., noformē ar norakstīšanas aktiem.

Pašražotos krājumus veido:

  • uzņēmuma saražotie materiāli un pusfabrikāti, kas paredzēti izlietošanai ražošanā, piemēram, lopkopībā – pašu izaudzētie lopbarības produkti: bietes, salmi, siens, skābsiens, zālāju zaļā masa, stādi u.c. (konts 2111 "Lopbarība");
  • gatavā produkcija, kas iegūta ražošanas procesā un paredzēta pārdošanai, piemēram, saražotie pārtikas kartupeļi (konts 2130 "Gatavie ražojumi").