Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) "A" – pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja – par 12 100 EUR (t.sk. PVN) iegādājās automašīnu no SIA "B", kas arī ir PVN maksātāja. Vai PVN deklarācijas 70.rindā "No valsts budžeta atmaksājamā nodokļa summa vai uz nākamo periodu attiecināmā nodokļa summa, ja P>S" jānorāda 50% no PVN summas? Vai šīs automašīnas vērtība, ja to uzreiz pārdeva, jānorāda kontā 1230 "Pārējie pamatlīdzekļi (PL) un inventārs"?

SIA "A" kā pārdevējs un līzinga ņēmējs šo automašīnu pārdod, izrakstot nodokļa rēķinu līzinga devējam par summu 11 900 EUR (t.sk. PVN). Vai PVN deklarācijas 80.rindā "Valsts budžetā maksājamā nodokļa summa, ja P<S" jānorāda 50% no PVN summas? Kā grāmatot šo darījumu?

Līzinga devējs par summu 1964,36 EUR izraksta aktu par savstarpējiem norēķiniem (avanss), kurā noteikts, ka:

  • līzinga devēja parāds pārdevējam ir 11 900 EUR;
  • līzinga ņēmēja parāds līzinga devējam ir 1964,36 EUR;
  • līzinga ņēmējs samaksājis pārdevējam avansu 1964,36 EUR apmērā.

Kā grāmatot šo darījumu, ja naudas kustība nenotika?

Līzinga devējs SIA "A" kontā ieskaita summu 9935,64 EUR. Kā un kad grāmatot PVN?