SIA "А" pārņēma nodokļu parādus no SIA "B". Summa ir liela (38 000 eiro), tāpēc uzņēmums iesniedza Valsts ieņēmumu dienestā (VID) lūgumu parāda summas atmaksu sadalīt daļās, lai to veiktu 3 gadu laikā. No VID saņēmām lēmumu, kur ir norādīts, kādas summas un kādā termiņā jāmaksā. Kā pareizi iegrāmatot šīs summas SIA "А" grāmatvedībā? Vai tie būs šī gada izdevumi, vai arī tie jāsadala uz 3 gadiem?