Labdien! Uzņēmumam ir finanšu līzings. Kad iegādājāmies finanšu līzingā automašīnu, grāmatoju: D 12xx, D 5721 un K 5161. Tad katru mēnesi mums tiek atsūtīti rēķini par ikmēneša maksājumu un procentiem. Kā pareizi būtu šo rēķinu grāmatot? Pati darīju tā, ka šo rēķinu grāmatoju, veicot samaksu, šādi: D 82xx (procentus) un D 5161. Bet gada beigās nesamaksājām izrakstīto rēķinu, līdz ar to sanāk, ka nekur neesmu iegrāmatojusi procentus. Kā būtu pareizi grāmatot finanšu līzingu, ikmēneša rēķinus ar procentiem un gada beigās iegrāmatot vai kā citādāk sadalīt ilgtermiņa un īstermiņa (par 2012. gadu) plānotos maksājumus?