Uzņēmums A dibina uzņēmumu B, ieguldot pamatkapitālā savu nekustamo īpašumu (NĪ). Saskaņā ar sertificēta vērtētāja atzinumu šī NĪ vērtība ir 520 000 EUR. Vai šis NĪ paliek uzņēmuma A bilancē, un kā tas parādās uzņēmuma B bilancē?