Uzņēmums noslēdz līgumu ar investoru, kas 2020. gada septembrī iegulda uzņēmumā naudu aizdevuma veidā. Saskaņā ar līguma nosacījumiem līdz 2021. gada 31. decembrim šo aizdevumu pārvērtīs kapitāldaļās – tas tiks ieguldīts pašu kapitālā, pretī investors saņems sabiedrības kapitāldaļas. Kā iegrāmatot saņemto naudu
2020. gada septembrī un kā to atspoguļot gada pārskatā bilancē uz 2020. gada 31. decembri? Vai vienkārši kā īstermiņa aizdevumu? Un sniegt skaidrojumu pielikumā?