2015.gadā SIA "D" ar līzinga kompānijas starpniecību no fiziskās personas iegādājās automašīnu par 18 629 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN)), grāmatvedībā to uzrādot šādi:

  • D Pārējie pamatlīdzekļi (PL) un inventārs – 18 629 EUR,
  • K Norēķini ar piegādātājiem – 18 629 EUR.

2017.gada janvārī tika pārtrauktas darba attiecības ar uzņēmuma darbinieku, kas izmantoja šo automašīnu darba vajadzībām. Darbinieks vēlas auto paturēt (ar SIA "D" piekrišanu). Šajā brīdī SIA "D" līzinga kompānijai ir parādā 11 046 EUR, un tiek parakstīta vienošanās, ka SIA "D" atdod līzinga kompānijai konkrēto automašīnu:

  • D Norēķini ar piegādātājiem – 11 046 EUR,
  • K Pārējie PL un inventārs – 11 046 EUR.

Pēc tam līzinga kompānija pārformē līzingu uz darbinieka vārda.

Automašīnas vērtība ir 18 629 EUR, savukārt uzkrātais nolietojums uz 31.12.2016. ir 4657 EUR. PL nolietojuma laiks ir 5 gadi, nolietojuma likme finanšu vajadzībām ir 20%, bet nodokļu vajadzībām likmei tiek piemērots koeficients 1,5.

Kā konkrēto darījumu uzrādīt grāmatvedībā? Kā aprēķināt uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) un uzrādīt to 2017.gada UIN deklarācijā saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN) 13.pantu?