Uzņēmumam bija nodokļu parādi, kā rezultātā tas tika aizvērts. Parāda piedziņas laikā nokavēto nodokļu maksājumu parāds pilnā apmērā netika iekasēts, rezultātā Valsts ieņēmumu dienests  pieņēma lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu (4800 EUR) dzēšanu, vienlaikus dzēšot arī ar to saistītās nokavējuma naudas pieaugumu (710 EUR). Kā pareizi jāgrāmato šīs summas, un kurās uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas rindās šis būtu jānorāda?