Uzņēmums sagatavo lopbarību, kuru gan pārdod, gan baro savam ganāmpulkam. Kā grāmatot uzņēmuma saimniecībā patērēto lopbarību, lai to atspoguļotu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kur neto apgrozījumā būtu jāparādās lauksaimnieciskās ražošanas apjomiem?