IK “A” daļējas uzņēmuma pārejas rezultātā nodod SIA “B” preces pārdošanai un debitoru parādus. IK “A” un SIA “B” ir viens īpašnieks, abi uzņēmumi ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāji. No Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tika saņemta atbilde, ka SIA “B”, pārņemot preces no IK “A”, tās jāatzīst par ieņēmumiem un jāietver ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamajā bāzē, kad tiks sadalīta peļņa. VID paskaidroja, ka kopš 2018.gada 1.janvāra ir spēkā jauns UIN aprēķināšanas princips - Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 2.panta 1.daļas 1. un 2.punktā minētie UIN maksātāji ar UIN apliekamajā bāzē ietver sadalīto peļņu. Kādi grāmatojumi jāveic IK “A” un kādi – SIA “B”?