Piedaloties konkursā, iemaksājām noteiktu summu kā dalības nodrošinājumu. Ja konkursā zaudējam, potenciālais pasūtītājs šo naudu atmaksā, savukārt, ja konkursā uzvaram, bet objektīvu apstākļu dēļ mums no darbu veikšanas jāatsakās, nodrošinājums, protams, tiek zaudēts. Kā šādā gadījumā grāmatot zaudēto nodrošinājumu? Vai pielīdzināt to soda naudām, palielinot apliekamo ienākumu? Vai arī norakstīt izdevumos?