Mēs klientiem pārdodam preces, un saskaņā ar noslēgto līgumu mūsu sabiedrība piešķir klientam bonusa atlaides atkarībā no nopirkto preču apjoma un avansā samaksātās summas. Kredītrēķinus par šo atlaidi izrakstām vienmēr par iepriekšējo mēnesi. 2020. gada janvārī visiem klientiem izrakstījām kredītrēķinus par 2019. gada decembri. Kopsumma 8000 eiro apmērā ir ar mīnusa zīmi, kas sanāk iepriekšējā gada izdevumi. Sakiet, lūdzu, kādus kontējumus būtu pareizi lietot šajā situācijā, lai summa – 8000 eiro – tiktu attiecināta uz iepriekšējo gadu? Un kur bilancē šī summa būtu jāparāda?