Mani interesē, kā un kad pareizi uzskaitīt izdevumus, un kādi grāmatojumi izdarāmi, ja saņemts rēķins par būvniecības pakalpojumiem, pamatojoties uz darbu izpildes aktu? Piemēram, akts ir par 2000 Ls, rēķinā norādīts: izpildītie darbi - 2000 Ls, 10 % ieturējums saskaņā ar līgumu - 200 Ls, summa apmaksai - 1800 Ls. Vai izdevumos šajā periodā jārāda visa summa, vai starpība? Rēķins par 10 % no līguma summas tiks piestādīts, beidzoties darbiem būvniecības objektā.