Preču piegādātājs regulāri izraksta nekorektus rēķinus vai atsūta nepareizu preci. Lai apmaksu izlīdzinātu, preču piegādātājs atsūta kredītrēķinu par summas starpību. Kā pareizi grāmatvedībā kontēt šo starpību?

Rēķinu grāmatoju:

  • D Preču izdevumi,
  • K Norēķini ar piegādātājiem (bilances konts).

Bet kredītrēķinu:

  • D Norēķini ar piegādātājiem (bilances konts),
  • K Preču izdevumi.

Vai tas ir pareizi? Virsgrāmatā tas izskatās savādi.