2017.gadā tika likvidēts šaubīgais debitors, taču savulaik šim šaubīgajam debitoram sabiedrības grāmatvedībā uzkrājums netika veidots. Grāmatojums: D2314 Šaubīgie debitori, K2310 Debitori un viss. Tagad, kad debitors ir likvidēts, kā pareizi veikt grāmatojumu? Vai šos zaudējumus var segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas? Un vai tas ietekmē uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) par 2017.gadu?