Mūsu uzņēmumā 2016.gada janvārī beidzās Valsts ieņēmumu dienesta (VID) audita procedūra. Tika pārbaudīts uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) un pievienotās vērtības nodoklis (PVN) par 2014.gadu un 2015.gada pirmo pusi. Audita rezultātā netika atzīti daži darījumi. Kopējā audita laikā aprēķinātā summa sastāda 13 000 EUR. Lasīju iFinanses žurnālā par audita laikā uzrēķināto summu grāmatošanu, kur autore piedāvāja grāmatot nozīmīgas summas par iepriekšējiem periodiem kā iepriekšējo gadu kļūdas ("Kā grāmatot auditā papildus aprēķinātos nodokļus?", Silvija Gulbe). Auditore mums ieteica grāmatot visu aprēķināto summu (13 000 EUR) kā neparedzētos izdevumus 2016.gadā un uzrādīt 2016.gada UIN deklarācijā kā soda naudas. Lūdzu sniegt viedokli par šāda grāmatojuma pareizību.