Ko darīt, ja uzņēmums konstatējis, ka ilgstošā laika periodā ir nekorekti norakstīta pārdotās produkcijas pašizmaksa? Situācija ir tāda, ka, veicot preču pārdošanu, atsevišķai preču grupai sistēmā norakstot pārdoto preču pašizmaksu, tā tika kļūdaini samazināta, bet attiecīgi šajā preču grupā palikušās preces sistēmā uzskaitītas ar palielinātu iegādes pašizmaksu (par to summas daļu, kas bija samazināta pie pārdoto preču pašizmaksas norakstīšanas). Rezultātā uzņēmumam bijušas mazākas preču pašizmaksas izmaksas, bet preču grupas vērtības atlikums nepamatoti paaugstinājies. Kā pareizi veikt šīs kļūdas labošanu, ja tā ilgusi vairākus gadus? Vai būtu jāsastāda preču pārcenošanas akts? Vai par radušos izdevumu summu jākoriģē uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācija?