2016.gada septembrī uzņēmums "X" finanšu līzingā iegādājās vieglo automašīnu. Uzņēmums "X" no līzinga kompānijas "Y" saņēma pievienotās vērtības nodokļa (PVN) rēķinu (33 057,85 EUR plus PVN 6942,15 EUR apmērā). Savukārt 1.iemaksa avansā (4132,23 EUR plus PVN 867,77 EUR) tika veikta uzņēmumam "Z", no kura uzņēmums "X" iegādājās automašīnu.

2016.gada novembrī automašīna atdota atpakaļ. Uzņēmums "X" līzinga kompānijai "Y" sagatavoja iepirkto preču atgriešanas pavadzīmi par 33 057,85 EUR plus PVN 6942,15 EUR. Līzinga kompānija "Y" šo pavadzīmi neatzina, norādot, ka summa ir jāsamazina par 1.iemaksas summu (4132,23 EUR plus PVN 867,77 EUR), kas tika veikta uzņēmumam "Z".

Vai atgriešanas pavadzīme par 1.iemaksas summu jāizraksta uzņēmumam "Z", no kura uzņēmums "X" iegādājās automašīnu, lai gan PVN rēķins no līzinga kompānijas "Y" tika sagatavots par pilnu summu?

Tā kā uzņēmums "X" pieprasījis PVN atmaksu par pamatlīdzekli, kādas korekcijas tam jāveic PVN deklarācijā? Kādiem dokumentiem jābūt uzņēmuma grāmatvedībā?